Home

Klára Leukaničová (989) (female)

Day calculator:

Predecessors/ Predkovia

... loading tree ...

Descendants/ Potomkovia

... loading tree ...