Home

Agnesa Gašparíková (952) (female)

Day calculator:

Predecessors/ Predkovia

... loading tree ...

Descendants/ Potomkovia

... loading tree ...