Home

Alžbeta Ďurkovičová (1048) (female)

Day calculator:

Predecessors/ Predkovia

... loading tree ...

Descendants/ Potomkovia

... loading tree ...